PDA

View Full Version : HAPPY TEEJ TO ALL JATS FAMILIES-GEET SAMAN TEEJranjitjat
August 12th, 2002, 03:26 AM
JAT HEARTLAND TEEJ THUHAR GEET GANO KA KHAJANA HH_KAVI_SANGITKAR-KALAKAR BHI BAHUTHH-ROMANCE KI BHI KAMI NAHI HH.KAMI HH TO KADARDHANO KI HH.
SAMAN TEEJ KA AAK NAMUNA SAEVA MAE PAESHH. KISI BHAE-BAHIN ny ENGLISH mae ROMANCE LIKHANA HO TO TRANSALATION KY TRY MAR KAR DEKHA LIYO.SEAR CHAKRA JAGA
GEET SAMAN TEEj-JATNI KA DESHI TARAJ HARYANVI KHAS-BAJAN DEO TABLA
Chandan ki dae patadi,resham ki dae jhhull
Teej sureli sasad phig rasili madhjowan ki ghathadi sasad thhess lagg jaa khull- 1
GEET gabaoe ri sasad jhhulan jhaoe ,mmae baniya kasy hhatady ri sasad baayaj raha
na mull 2
Chaman khila na sasad pati mila na,
mmae kha kar tiwala japadi ri sasad,
mush gaya chamali kasa phuull 3

Dharmpal gawae ri sasad saachh batawae,
Jiska gram Ghasola-charkhi dadri ri sasad
London tak maach gae jatoo gito ki hoooool 4

akdabas
August 13th, 2002, 01:51 AM
Bhai dharmpal,
bahut badhiya,maza aa gaya padh kai

[bDharmpal Singh Dudee (Aug 11, 2002 06:10 p.m.):[/b]
JAT HEARTLAND TEEJ THUHAR GEET GANO KA KHAJANA HH_KAVI_SANGITKAR-KALAKAR BHI BAHUTHH-ROMANCE KI BHI KAMI NAHI HH.KAMI HH TO KADARDHANO KI HH.
SAMAN TEEJ KA AAK NAMUNA SAEVA MAE PAESHH. KISI BHAE-BAHIN ny ENGLISH mae ROMANCE LIKHANA HO TO TRANSALATION KY TRY MAR KAR DEKHA LIYO.SEAR CHAKRA JAGA
GEET SAMAN TEEj-JATNI KA DESHI TARAJ HARYANVI KHAS-BAJAN DEO TABLA
Chandan ki dae patadi,resham ki dae jhhull
Teej sureli sasad phig rasili madhjowan ki ghathadi sasad thhess lagg jaa khull- 1
GEET gabaoe ri sasad jhhulan jhaoe ,mmae baniya kasy hhatady ri sasad baayaj raha
na mull 2
Chaman khila na sasad pati mila na,
mmae kha kar tiwala japadi ri sasad,
mush gaya chamali kasa phuull 3

Dharmpal gawae ri sasad saachh batawae,
Jiska gram Ghasola-charkhi dadri ri sasad
London tak maach gae jatoo gito ki hoooool 4

ranjitjat
August 13th, 2002, 03:05 AM
Ashok Bhae Bhahut2 dannyabad
Teej taohar sbhi bhae milkar manav usi mae majja alag hi ho ss
TeeJ mubarak
with west wishes