hi all respected jat landers here is the link of ragnis on aarakshan ,,,,,,...here is the link


jat aarakshan 1 (akhil bhartiye jat mahasabha)
jat aarakshan 2(akhil bhartiye jab maha sabha)
jat aarakshan 3(akhil bhartiye jab maha sabha)
jat aarakshan 4(akhil bhartiye jab maha sabha)
jat aarakshan 5(akhil bhartiye jab maha sabha)
jat aarakshan 6(akhil bhartiye jab maha sabha)
jat aarakshan 7(akhil bhartiye jab maha sabha)
jat aarakshan 8(akhil bhartiye jab maha sabha)
jai jat..jai kisan

regards

vivek gathwala